Đồng hồ đo lỗ moorewright http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Fri, 13 Dec 2019 14:56:16 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 10-18mm/0.01mm, MW316-02 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-10-18mm0-01mm-mw316-02.html Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 10-18mm/0.01mm, MW316-02

Thông số kỹ thuật:

 • Hãng sản xuất: Moore & Wright
 • Dùng đo lỗ
 • Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
 • Khoảng đo: 10-18mm/0.01mm
 • Cấp chính xác: ± 2µm
 • Độ chia:0.01mm
 • Xuất xứ: Anh
 • Bảo hành: 12 Tháng

http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-10-18mm0-01mm-mw316-02.doc
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-10-18mm0-01mm-mw316-02.html
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-10-18mm0-01mm-mw316-02.doc
2.300.000 VND
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 10-18mm/0.01mm, MW316-02 ]]>
Sun, 14 Oct 2012 03:57:19 +0700 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-10-18mm0-01mm-mw316-02.html
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-03 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-03.html Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-03
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo lỗ
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 18-35mm/0.01mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-03.doc
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-03.html
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-03.doc
1.980.000 VND
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-03 ]]>
Sun, 14 Oct 2012 03:42:14 +0700 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-03.html
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-04 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-04.html Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-04
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo lỗ
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 35-50mm/0.01mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-04.doc
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-04.html
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-04.doc
1.980.000 VND
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-04 ]]>
Sun, 14 Oct 2012 03:47:25 +0700 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-mw316-04.html
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright – Anh, 6-10mm/0.01mm, MW316-01 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-6-10mm0-01mm-mw316-01.html Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright – Anh, 6-10mm/0.01mm, MW316-01

Thông số kỹ thuật:

 • Hãng sản xuất: Moore & Wright
 • Dùng đo lỗ
 • Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
 • Khoảng đo: 6-10mm/0.01mm
 • Cấp chính xác: ± 2µm
 • Độ chia:0.01mm
 • Xuất xứ: Anh
 • Bảo hành: 12 Tháng

http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-6-10mm0-01mm-mw316-01.doc
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-6-10mm0-01mm-mw316-01.html
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-6-10mm0-01mm-mw316-01.doc
2.420.000 VND
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright – Anh, 6-10mm/0.01mm, MW316-01 ]]>
Sun, 14 Oct 2012 03:54:14 +0700 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-6-10mm0-01mm-mw316-01.html
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 50-160mm/0.01mm, MW316-05 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-50-160mm0-01mm-mw316-05.html Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 50-160mm/0.01mm, MW316-05

Thông số kỹ thuật:

 • Hãng sản xuất: Moore & Wright
 • Dùng đo lỗ
 • Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
 • Khoảng đo: 50-160mm/0.01mm
 • Cấp chính xác: ± 2µm
 • Độ chia:0.01mm
 • Xuất xứ: Anh
 • Bảo hành: 12 Tháng

http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-50-160mm0-01mm-mw316-05.doc
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-50-160mm0-01mm-mw316-05.html
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-50-160mm0-01mm-mw316-05.doc
2.300.000 VND
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 50-160mm/0.01mm, MW316-05 ]]>
Sun, 14 Oct 2012 03:58:10 +0700 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-50-160mm0-01mm-mw316-05.html
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 100-250mm/0.01mm, MW316-06 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-100-250mm0-01mm-mw316-06.html Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 100-250mm/0.01mm, MW316-06

Thông số kỹ thuật:

 • Hãng sản xuất: Moore & Wright
 • Dùng đo lỗ
 • Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
 • Khoảng đo: 100-250mm/0.01mm
 • Cấp chính xác: ± 2µm
 • Độ chia:0.01mm
 • Xuất xứ: Anh
 • Bảo hành: 12 Tháng

http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-100-250mm0-01mm-mw316-06.doc
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-100-250mm0-01mm-mw316-06.html
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-100-250mm0-01mm-mw316-06.doc
2.420.000 VND
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright - Anh, 100-250mm/0.01mm, MW316-06 ]]>
Sun, 14 Oct 2012 03:56:53 +0700 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-moore-wright-anh-100-250mm0-01mm-mw316-06.html
Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright – Anh, 35-160mm/0.001mm, MW316-12D http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-dien-tu-moore-wright-anh-35-160mm0-001mm-mw316-12d.html Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright – Anh, 35-160mm/0.001mm, MW316-12D

Thông số kỹ thuật:

 • Hãng sản xuất: Moore & Wright
 • Dùng đo lỗ, hiển thị số
 • Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
 • Khoảng đo: 35-160mm/0.001mm
 • Cấp chính xác: ± 2µm
 • Độ chia:0.001mm
 • Xuất xứ: Anh
 • Bảo hành: 12 Tháng

http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-dien-tu-moore-wright-anh-35-160mm0-001mm-mw316-12d.doc
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-dien-tu-moore-wright-anh-35-160mm0-001mm-mw316-12d.html
http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-dien-tu-moore-wright-anh-35-160mm0-001mm-mw316-12d.doc
13.400.000 VND
Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright – Anh, 35-160mm/0.001mm, MW316-12D ]]>
Sun, 14 Oct 2012 03:55:52 +0700 http://donghodolo-moorewright.sieuthithietbido.com/dong-ho-do-lo-dien-tu-moore-wright-anh-35-160mm0-001mm-mw316-12d.html